Girl's Osh Kosh Navy & Silver Polka Dots Skirt- Size 18 Months

Regular price $10.00

Girl's Osh Kosh Navy & Silver Polka Dots Skirt

Size- 18 Months

100% Polyester